logo FE

SafeCross

 

„System monitoringu i analizy zdarzeń pozwalający na podniesienie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych kategorii D, a także identyfikujący przestrzeganie obowiązujących przepisów ruchu drogowego.”

 

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu SafeCross zwiększającego bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych, zwłaszcza na przejazdach kategorii D. Innowacyjny system monitoringu będzie ostrzegał kierowców o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego lub niebezpiecznego skrzyżowania, a w oparciu o moduł sztucznej inteligencji będzie monitorował kwestię przestrzegania przez kierowców przepisów ruchu drogowego oraz automatycznie klasyfikował i informował o wystąpieniu niepożądanych zdarzeń.

Rezultatem projektu będzie nowy system monitoringu SafeCross, który pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa
przejazdów kolejowych - głównie przejazdów kategorii D. System SafeCross pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa poprzez automatyczną klasyfikację zarejestrowanych zdarzeń na przejazdach wraz z dostarczeniem precyzyjnych informacji o zidentyfikowanych niepożądanych sytuacjach lub występujących awariach systemu.

System będzie ostrzegał kierowców o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego lub niebezpiecznego skrzyżowania,  a w oparciu o moduł sztucznej inteligencji będzie monitorował kwestię przestrzegania przez kierowców przepisów ruchu drogowego oraz automatycznie klasyfikował i informował o wystąpieniu niepożądanych zdarzeń.

Wykorzystanie przez odbiorców systemu pozwoli na:

Przejazdy kategorii D to ok. 60,3 % wszystkich przejazdów kolejowych w Polsce. Nie są one w ogóle wyposażone w systemy i urządzenia zabezpieczenia ruchu co powoduje, że to właśnie na nich dochodzi do największej ilości niebezpiecznych wypadków. System SafeCross będzie zasilany z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE), co umożliwi jego zastosowanie w warunkach braku dostępu do konwencjonalnych źródeł energii.

Odbiorcami rezultatu projektu będą instytucje odpowiedzialna za infrastrukturę kolejową, w tym utrzymanie przejazdów kolejowych oraz instytucje odpowiedzialne za infrastrukturę drogową, w tym zapewnienie bezpiecznych warunków drogowych na przejeździe kolejowym.