logo FE

O Projekcie

Nazwa projektu:

System monitoringu i analizy zdarzeń pozwalający na podniesienie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych kategorii D, a także identyfikujący przestrzeganie obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

Nazwa beneficjenta:

Elmontaż Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej - Konsorcjant

Wartość projektu:

7 306 950, 88 zł

Wartość dofinansowania:

4 855 771,12 zł

Okres realizacji:

01.09.2020 r. – 31.08.2023 r.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.1.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:
1/4.1.4/Projekty aplikacyjne

 

logo Narodowe Centrum Badań i Rozwoju   logo Elmontaż logo ATH